Page 4 of 4

AIRTEC 2011

W dniach 02-04.11.2011 uczestniczyliśmy w targach AIRTEC we Frankfurcie.

Airtec to jedna z najważniejszych imprez przemysłu lotniczego i kosmonautyki w Europie.

Można nas spotkać: Stoisko E91

Uczestnictwo w targach zostało zorganizowane przez PAIiIZ S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. (PAIiIZ)

Wire Russia

Targi Wire Russia odbyły się 23-26.05.2011.

Jedne z najważniejszych imprez branżowych dla producentów kabli i drutu oraz ich dostawców.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013″

Misja Wielosektorowa do Chin

W dniach 21-26.08.2010 odbyła się Misja Wielosektorowa do Chin


Uczestnictwo w misji zostało zorganizowane przez PAIiIZ S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. (PAIiIZ)