Płytki do produkcji i obróbki narzędzi Płytki PCD (polikrystaliczny diament) są wyjątkowo odporne na zużycie, nawet w wyso-kich prędkościach skrawania. Narzędzia z diamentu polikrystalicznego (PCD) łączą twar-dość, odporność na ścieranie i przewodności cieplnej diamentu z plastycznością węglika spiekanego.

Płytki PDC (polikrystaliczny diament Compact) to połączenie polikrystalicznego diamentu w osnowie węglika wolframu, może być używany w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. Wkładki PDC przeznaczone do różnych narzędzi wiertniczych stoso-wanych w miękkich i średnio twardych skał.

Płyty PCBN (polikrystaliczny azotek boru lub sześcienny azotek boru, materiał spiekany pod wysokim ciśnieniem iw wysokiej temperaturze w celu uzyskania odpornego na ściera-nie materiału o właściwościach zbliżonych do diamentu). Wkładki PCBN wykazują dosko-nałą wytrzymałość krawędzi i wysoką trwałość przy obróbce twardych materiałów zawiera-jących żelazo.