Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”
loga

 

„Promocja gospodarcza województwa lubelskiego poprzez uczestnictwo firmy NOTA

w międzynarodowych targach w Moskwie.” 

Wartość projektu: 30 405,96PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 18 243,58 PLNloga