PROSZKI SZLIFIERSKIE Z MATERIAŁÓW SUPERTWARDYCH.

 1. proszki diamentowe do szlifowania,
 2. mikroproszki diamentowe,
 3. mikroproszki diamentowe precyzyjne,
 4. mikroproszki diamentowe owalizowane,
 5. proszki diamentowe specjalnej klasyfikacji,
 6. proszki diamentowe niemagnetyczne,
 7. proszki szlifierskie z regularnego azotku boru,
 8. pokrycia proszków,

Proszki z syntetycznego diamentu wyprodukowane według normy GOST 9206-80 przeznaczone są dla produkcji narzędzi szlifierskich oraz jako podstawowy składnik suspensji i past polerskich.

Proszek diamentowy jest to mieszanina różnej wielkości i formy ziaren diamentowych w postaci monokryształów, ich odłamków, zrostów i polikryształów.

W zależności od rozmiaru ziaren i sposobu ich otrzymywania proszki diamentowe dzielimy na:

 1. proszki szlifierskie – rozmiar ziaren od 2500/2000 do 40 mikronów,
 2. mikroproszki – rozmiar ziaren od 60 do 1 mikrona,
 3. proszki submikronowe – rozmiar ziaren od 1 do 0,1 mikrona i mniejsze.

Cecha charakterystyczną danego proszku diamentowego jest jego skład, czyli zawartość procentowa frakcji podstawowej (tak zwanej osnowy) oraz największych i najmniejszych ziaren. Wielkość ta jest podawana w %, z tym, że w przypadku proszków szlifierskich dotyczy ona masy poszczególnych frakcji, a w przypadku mikroproszków-ilości ziaren.

W tabeli nr 1 i tabeli nr 2 przedstawiono charakterystyki, ziarnistość oraz rozkład frakcji.

Tabela nr 1:

Typ proszku diamentowego Ziarnistość w mikronach Ziarna największe, nie więcej jak [%] Ziarna podstawowe, nie mniej jak [%] Ziarna najdrobniejsze, nie więcej jak [%]
AS2 160/125-125/100 12 80 2
100/80 12 75 2
80/63-63/50 13 75 2
50/40 15 75 2
AS4 200/160-160/125 12 80 2
100/80 12 75 2
80/63-63/50 13 75 2
50/40 15 75 2
AS6 250/200 10 80 2
200/160-125/100 12 80 2
100/80 12 75 2
80/63-63/50 13 75 2
50/40 15 75 2
AS15 315/250-250/200 10 80 2
200/160-125/100 12 80 2
100/80 12 75 2
80/63-63/50 13 75 2
50/40 15 75 2
ARW1 2500/2000-1000/800 8 90 2
800/630/250/200 10 80 2
200/160-125/100 12 80 2
100/80 12 80 2
80/63-63/50 13 75 2
50/40 15 75 2
ASM 60/40-2/1 2 85 5
ASN 1/0 2 95 5

Tabela nr 2:

Typ proszku diamentowego Charakterystyka Ziarnistość Zastosowanie
AS2 Wykonany z syntetycznego diamentu o podwyższonej łamliwości, ziarna w zespołach o rozwiniętej powierzchni 160/125-50/40 Narzędzia o spoiwie organicznym, używane do obróbki dokładnej węglika spiekanego i stali
AS4 Wykonany z syntetycznego diamentu, ziarna w zespołach i zrostach 200/160-50/40 Narzędzia o spoiwie organicznym używane do obróbki węglika spiekanego, ceramiki i innych kruchych materiałów
AS6 Wykonany z odłamków i zrostów ziaren diamentu syntetycznego 250/200-50/40 Narzędzia o spoiwie metalicznym, pracujące pod podwyższonymi obciążeniami
AS15 Wykonany z ziaren diamentu syntetycznego, odłamków i zrostów 315/250-50/40 Narzędzia o spoiwie metalicznym pracujące w ciężkich warunkach
ARW1 Wykonany z syntetycznego ziarna polikrystalicznego, otrzymanego w procesie kruszenia diamentu typu „wałłas” 2500/2000-50/40 Narzędzia używane do obróbki szkła, szlifowania stopów tytanu, wstępnej obróbki żeliwa
ASM Wykonany z syntetycznego ziarna diamentowego o normalnej zdolności ściernej 60/40-1/0 Polerowanie detali i przyrządów z hartowanej stali, stopów, ceramiki, szkła, półprzewodników i innych materiałów
ASN Wykonany z syntetycznego ziarna diamentowego c podwyższoną zawartością frakcji o podwyższonej zdolności ściernej 60/40-1/0 Wstępne i końcowe polerowanie twardych i bardzo twardych, trudnoobrabialnych materiałów, korundu, ceramiki, diamentu, kamieni jubilerskich