LUBLIN 14.01.2021

Polityka dotyczącą „CONFLICT MINERALS”

FIRMA NOTA ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ STANISŁAW SZYMCZYK NIE UŻYWA „MINERAŁÓW KONFLIKTU”.

W TROSCE O PRZESTRZEGANIE PRAWA MIEDZYNARODOWEGO W ZAKRESIE „MINERAŁÓW KONFLIKTU” FIRMA NOTA ZMP WPROWADZA NASTĘPUJĄCĄ PROCEDURĘ ZAKUPU TAKICH MATERIAŁÓW GDYBY BYŁO TO KONIECZNE W PRZYSZŁOŚCI:

1/ DOSTAWCY MATERIAŁÓW DO FIRMY NOTA MUSZĄ PRZESŁAĆ NA ADRES FIRMY WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ, W KTÓREJ DEKLARUJĄ, ŻE DOSTARCZANE „MINERŁY KONFLIKTU” NIE POCHODZĄ Z KRAJÓW OBJETYCH OCHRONĄ.

2/ FIRMA NOTA ZACHOWUJE PRAWO DO WERYFIKACJI TYCH OŚWIADCZEŃ (p.1). DOSTAWCA NA NASZĄ PROŚBĘ POWINIEN NAM DOSTARCZYĆ WIARYGODNE DOKUMENTY ŚWIADCZĄCE O ZRÓDLE ZAKUPU.

3/ DOSTAWCY, KTÓRZY DOKONUJA ZAKUPÓW „MINERAŁÓW KONFLIKTU” W KRAJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ALBO NIE POTRAFIĄCY UDOKUMENTOWAĆ ŻRÓDŁA POCHODZENIA „MINERAŁÓW KONFLIKTU” BĘDĄ POPROSZENI O ZMIANĘ ŻRÓDŁA ZAKUPU. JEŚLI TEGO NIE DOKONAJĄ BĘDĄ WYKREŚLENI Z LISTY DOSTAWCÓW.

 

PREZYDENT
STANISŁAW SZYMCZYK

LUBLIN 14.01.2021