Firma NOTA oferuje ciągadła z nanoszoną nano-warstwą diamentu.

Ciągadła z nano warstwą, wykorzystują nanokrystaliczne diamentowe struktury kompozytowe, do polepszenia efektywności pracy.

Diament (mono i polikrystaliczny) używany do produkcji ciagadeł stosowanych w przemyśle drutowym i kablowym w procesie ciągnienia jest jak do tej pory najlepszym materiałem. W stosunku do węglika wolframu (drugiego najczęściej uzywanego materiału) ma wyższą twardość Knoppa, wyższą wytrzymałość na ściskanie, wyższy moduł Yanga, wyższe przewodnictwo cieplne i niższy współczynnik tarcia. Ma jednak ogromną wadę: wysoką cenę.

Ciągadła, w których na powierzchni roboczej wykonanej z węglika wolframu  nałożona jest 20-30 mikronowa warstwa diamentu są sposobem na połączenie zalet obydwu materiałów a jednoczesnie obniżenie ceny narzędzi. Węglik spiekany zapewnia w takim zestawieniu dobrą odporność na obciążenia udarowe, dużo niższy w stosunku do diamentu koszt oraz względną łatwość przygotowania powierzchni roboczej ciągadła o wysokiej jakości. Warstwa diamentu z kolei pozwala wykorzystać większość z jego zalet. Wadą jest odporność termiczna warstwy diamentu do 600 C. oraz niemożność, jak do tej pory, uzyskania jakości powierzchni roboczej ciagadła takiej jak w przypadku ciągadeł monolitycznych diamentowych.

Ciągadła te polecamy stosować przy ciągnięciu dużych średnic (powyżej 2mm) zarówno drutów jak i prętów oraz rur. Oszczędności są wyraznie widoczne w przypadku stosowania ciagadeł o dużych średnicach- już powyżej 6mm. Dobrym rozwiązaniem jest też stosowanie tego materiału w produkcji krótkich serii o wysokich wymaganiach jakościowych dotyczących tolerancji i jakości powierzchni. Wadą ciagadeł z naniesiona warstwą diamentu jest to, że nie podlegaja regeneracji.

Jak na razie nic nie zastąpi monolitycznych ciagadeł diamentowych, ciagadła z naniesioną warstwą diamentu są natomiast bardzo dobrym technicznym i ekonomicznych rozwiązaniem dla pewnych procesów technologicznych.